สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


เอกลักษณ์          โรงเรียนวัดดอนยอ เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ


อัตลักษณ์


 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย