สารประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา
Happy New Year Governor of Nakhon Nayok province
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
National Outstanding Children and Youth Award
พิธีมอบโล่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
Training on how to use ATK (Antigen Test Kit)
อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
Checked the School Fiscal Year 2022
ตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Creating Video Materials Using Canva
การสร้างสื่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Canva
CHRISTMAS DAY
สัปดาห์วันคริสต์มาส
National Outstanding Children and Youth Award
พิธีมอบโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"
online worksheet creationby using the program Liveworksheets
การสร้างใบงานออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม LIVEWORKSHEETS
School Supervision Committee
คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียน
Enshrine the Royal Image
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
Scholarship Award Ceremony
พิธีมอบทุนการศึกษา
Workshop on Creating Media with Canva
การสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Canva
Certificated Award Ceremony
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Learning Coin
Scholarship Award Ceremony
พิธีมอบทุนการศึกษา
Vajiravudh Day