สารประชาสัมพันธ์
79
ทำบุญครบรอบ 88 ปี และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา
78
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา ดงละคร ดอนยอ
Wat Santayaram School and Chumchon Wat Sri Nawa School Study Visit Student Care and Support System
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม และโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา ศึกษาดูงานเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูวันนิสา ครูรมณีย์
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูพิมลพรรณ
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูศุลีมาศ ครูกฤติมา
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูพัชรีภรณ์
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูสุธาทิพย์
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูสุจิตรา
Assessment of PA
การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ครูชยาภรณ์ ครูอลิษา ครูรุ่งทิพย์
Funeral Prayer Ceremony
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณประจวบ ต้ออาษา
Aim Nee Puea Nong Project
สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565
Supervise to Follow Local Courses and Sex Education
นิเทศติดตามหลักสูตรท้องถิ่น และการสอนเพศศึกษา
Meditation Retreat
กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
“Best Practice”
รางวัลยกย่องเชิดชูกียรติ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)”