ปฐมวัย

นางสาวรมณีย์ พิริยะพงศ์ไพโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววันนิสา นันตมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูนันทิชา วงษ์บัวงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1