ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ต้นแบบผู้บริหารที่มีความสามารถโดดเด่นในการพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาว รตนพร พนมพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,11:06  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบครูที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,11:03  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบครูที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางรมณีย์ โพธิ์พิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,11:00  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางชยาภรณ์ พานนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:47  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางชยาภรณ์ พานนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:41  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:35  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:34  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:28  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:21  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ มูลอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:16  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..