ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมา สมฤดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,11:07  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ ถนอมศิลป์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,11:06  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:16  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(หญิง) กีฬาวอลเลย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:15  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:15  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(ชาย) กีฬาเซปักตะกร้อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:14  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:13  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:11  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ประเภทชายล้วน โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:08  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,10:06  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..